Producenci
Nowości
Zamiatarka ręczna ZAUBER ZB920SW
Zamiatarka ręczna ZAUBER ZB920SW
2 325,00 zł 1 890,24 zł
szt.
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B LI-ION
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B LI-ION
18 817,77 zł 15 299,00 zł
szt.
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B ECO
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B ECO
13 400,85 zł 10 895,00 zł
szt.
Żel do dezynfekcji rąk ESALOES 70% alc. 130ml
Żel do dezynfekcji rąk ESALOES 70% alc. 130ml
19,98 zł 18,50 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

Kupujący (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

*Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym, tzn. nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, dowód zakupu (paragon) oraz wszystkie elementy z jakimi został dostarczony, w tym metki. Zwracany towar proszę odesłać na własny koszt na adres: PHU UNIKOS Tomasz Kosowski, Uniszowice 108D, 21-030 Motycz. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
*Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
*Do przesyłki proszę dołączyć “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” oraz numer rachunku bankowego, na który mamy wysłać przelew za odesłany towar. Kupujący może również złożyć takie oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@4clean.pl . Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
*Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
*W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
*Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.
*Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
*Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
*Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku: dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

Każda rzecz jest sprawdzana przed wysłaniem. Jeśli jednak po otrzymaniu przesyłki zauważycie Państwo jakąś wadę, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres: sklep@4clean.pl lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów reklamacji. Standardowo reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar wymieniany jest na nowy lub gdy z różnych przyczyn nie będzie to możliwe zwracamy pieniądze za jego zakup. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

*Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego. Kupujący w szczególności może zażądać wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli wada jest istotna, kupujący może odstąpić od umowy.
*Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna wskazywać również żądanie wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
*Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
*Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
*Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Płatności Shoper
Sklep internetowy Shoper.pl